Z deratizacijo in dezinsekcijo v boju nad škodljivci

Ponujamo vam profesionalno rešitev

V podjetju Interkorn vam ponujamo profesionalne rešitve na področju deratizacije in dezinsekcije.

Težave s škodljivci so prisotne v vseh sektorjih, največ v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji. Napadi škodljivcev so največkrat prisotni v skladiščih in silosih. V Sloveniji je poznanih okrog 40 vrst različnih škodljivcev in povzročiteljev bolezni, med katere spadajo:

 • žuželke
 • pršice
 • glodavci
 • mikroorganizmi

Razkužujte in ostanite zdravi

Glodalci in drugi škodljivci lahko zakrivijo številne bolezni, saj se preko njih nalezljive bolezni prenašajo na človeka. Škodljivci povzročajo škodo na pridelkih in izdelkih in s tem povzročajo gmotno gospodarsko škodo.

Obvladovanje glodalcev z deratizacijo

Deratizacija pomeni zatiranje škodljivih glodalcev (miši, podgane) in posredno zmanjšanje njihove populacije. Glodalci so glavni prenašalci nalezljivih bolezni, povzročajo veliko materialno škodo in kontaminacijo velike količine hrane.

Ko v nekem objektu opazimo glodalce, pomeni, da jih je v omenjenem objektu še nekajkrat več. Miši in podgane so pametne živali, zato mora strup delovati po določenem času, drugače bodo ugotovile, da nova hrana povzroča smrt in ga ne bodo jedle.

V našem podjetju deratizacijo izvajamo s profesionalnimi zastrupljenimi vabami, ki jih načrtno postavimo v prostoru. Vabe so nameščene v deratizacijskih škatlah, katere preprečujejo, da zastrupljene vabe ne bi prešle v okolje (hrana, domače živali) in hkrati varujejo vabe pred vplivi okolja (voda, prah).

Uporaba vab ima tako preventivni kot kurativni pomen. Deratizacija se izvaja skozi vse leto in ne le ob pojavu glodalcev.

Dezinsekcija silosov in komarjev na prostem

Dezinsekcija je uničevanje škodljivih insektov. Največ škode povzročajo v skladiščih hrane, kjer lahko uničijo ogromne količine živil. Insekti lahko z izločki in svojimi ostanki okužijo živila in s tem povzročijo veliko škodo, prav tako so glavni prenašalci nalezljivih bolezni.

V podjetju Interkorn dezinsekcijo izvajamo na dva načina. S škropljenjem insekticida na površine, kjer se insekti gibljejo ali z vročim zamegljevanjem, kjer insekticid dovajamo v hiter in močan tok toplega zraka, ki ga proizvaja posebna aparatura za vroče zamegljevanje. Tako nastali aerosol se v obliki megle širi po prostoru, ga napolni in prodira v razpoke.

Vroče zamegljevanje je najbolj primerno za:

 • dezinsekcijo silosov in skladišč ter
 • zatiranje komarjev na prostem.

Naše prioritete:

 • strokovni in usposobljen kader
 • hiter odzivni čas od naročila do izvedbe
 • celostni pristop
 • uporaba okolju manj nevarnih biocidov

Strankam omogočamo zdravo okolje in ščitimo raznolike sektorje dela:

 • kmetijski sektor (skladišča žit)
 • živilsko – predelovalna industrija
 • gostinski objekti
 • trgovski objekti
 • izobraževalne ustanove
 • zdravstvene ustanove
 • stanovanjski in zasebni objekti

Za več informacij, ali za pripravo ponudbe, nas prosim pokličite na: 02/5422-250, ali pa pošljite mail na: info@interkorn.si