Raziskave in razvoj

Zavedamo se, da je uspeh poslovanja v veliki meri odvisen od znanja v podjetju. Znanje postaja vedno pomembnejše in le podjetja, ki bodo vlagala v raziskave in razvoj, bodo lahko ohranila konkurenčnost in položaj na tržišču. V podjetju INTERKORN d. o. o. smo zato ustanovili raziskovalno skupino, ki jo vodi direktor podjetja dr. Peter Gselman.

Naše raziskave so usmerjene predvsem v razvoj novih ekoloških tretirnih sredstev za semena oljnic in žitaric, raziskujemo pa tudi nove načine ekološke predelave oljnic, z namenom boljšega izkoristka beljakovin pri prehrani govedi.

Pri vseh naših raziskavah je zelo pomemben dolgoročni cilj skrb za naše okolje. Osredotočamo se na tretirna sredstva, ki bodo učinkovita pri zatiranju bolezni semen in bodo pospešila mladostni razvoj rastlin, vendar ne bodo škodovala okolju. Mikro-laboratorijske in makro-preizkuse uporabljamo kot most za čim hitrejšo dosego želenih rešitev, brez nepotrebne porabe materialov. Za pravilno in zanesljivo napovedovanje raziskav pa moramo imeti dobre laboratorijske rezultate, ki bodo naše izhodišče za nadaljnje delo.

Med pomembne cilje podjetja spada tudi okrepitev sodelovanja z inštituti in podjetji na področju:

  • raziskav in razvoja,
  • laboratorijskih poskusov,
  • proizvodnje in
  • tehnologije.

Naša strategija poslovanja podjetja temelji na združevanju znanja, tehnologij in raziskav, saj lahko le tako naredimo prave korake k povečanju konkurenčnosti ekoloških poljedelcev in živinorejcev ter ohranimo našo naravo za zanamce.

SOFINANCIRANI PROJEKTI:

SOFINANCIRANI PROJEKTI – PRP

VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE